AUTORKA

  • Narozena v roce 1968 v Liberci, kde žije se svou rodinou
  • Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor speciální pedagogika
  • Vystudovala Filosofickou fakultu UK Praha, obor klinická psychologie
  • Pracuje jako psycholog a psychoterapeut v soukromé psychologické ambulanci v Liberci  
  • Absolvovala výtvarné semináře na TU Liberec a několik malířských plenérů pod vedením Akad. mal. Ilony Chválové
  • Kurzy figurální kresby pod vedením Doc. Akad. mal. Evy Kubínové